Piotr Jasiński

Zadzwoń: +48 509 341 648

E-mail: jasinski@windowslive.com

Przygoda z transportem

Dowiedz się jak zacząć z transportem

Kilka informacji jak prawidłowo i legalnie działać w zakresie transportu drogowego na przewóz rzeczy i osób.

Jesteś firmą spedycyjną?

Zostaw dane firmy dla innych!

Zapraszam wszystkie firmy spedycyjne, które chcą nawiązywać kontakty z innymi firmami przewozowymi. Pokaż się innym.

Jesteś firmą przewozową?

Zostaw dane firmy dla innych!

Zapraszam wszystkie firmy transportowe zajmujące się przewozem rzeczy lub osób, krajowym lub międzynarodowym. Nawiąż współpracę z innymi firmami.

contactFirma transportowa zajmuje się przewozem rzeczy pojazdami samochodowymi (w tym zespołami pojazdów, składających się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy). W ramach transportu drogowego, przedsiębiorca może także  świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Licencje czy zezwolenia co do zasady nie dotyczą tylko przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. W innej sytuacji przedsiębiorca musi spełnić określone warunki.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jest dokumentem potwierdzającym wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. To z kolei jest jednym z warunków, pozwalających na uzyskanie licencji.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, kto powinien posiadać taki certyfikat. Na pewno nie chodzi tutaj o kierowców - pracowników wykonujących przewóz w zakresie transportu rzeczy lub osób.

 

Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy wyłącznie przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem. Są to osoby, które wykazują decydujący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, czyli:

    - prezes,    - członek zarządu,    - przedsiębiorca (jeśli jest osobą fizyczną).

Ewentualnie certyfikat może posiadać osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, której uprawnienia pozwalają na zawieranie umów przewozu, zbywania i nabywania np. środków transportu. W powyższych przypadkach bardzo ważne jest, by osoby posiadające certyfikat wykazywały się również dobrą reputacją. Jest to bowiem jeden z warunków koniecznych, umożliwiających późniejsze uzyskanie licencji na transport drogowy rzecz lub osób.Certyfikat kompetencji zawodowych nie zawsze jest potrzebny

 

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika niezbędny jest dla przedsiębiorców, którzy zajmują się wykonywaniem transportu krajowego i międzynarodowego o charakterze zarobkowym. To jednak nie dotyczy pojazdów:

- przeznaczonych do przewozu maksymalnie 8 osób (nie wliczając w to kierowcy), jednak przeznaczonych do niezarobkowego przewozu osób,

- o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 t w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym transporcie osób,

- ratownictwa medycznego oraz pojazdów przeznaczonych do realizowania usług w zakresie transportu sanitarnego.

Jeśli natomiast wykonywane są usługi przewozowe w zakresie powszechnych usług pocztowych albo związanych z przewozem odpadów komunalnych, certyfikat także nie jest potrzebny. W tym przypadku stosuje się przepisy ustawy, które obowiązują niezarobkowy przewóz drogowy.